Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji

[Art. 94 §1]
Zobacz szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Zrealizujmy cos razem
zrealizujmy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Twojej Firmie.

> przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji to podstawa do budowania dobrych relacji.
> to podstawa skutecznej komunikacji, tworzenia środowiska wspierającego kreatywność i innowacyjność.
> to miejsce, z którym utożsamiają się pracownicy i które lubią klienci.

zrealizujmy
zrealizujmy

W dzisiejszych czasach ramy prawa pracy oraz regulacje dotyczące funkcjonowania firm niewątpliwie kładą nacisk na jeden z kluczowych aspektów. Chodzi tutaj o przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

To wymaganie nie tylko ma charakter etyczny, ale stanowi również fundament moralnego i prawnego obowiązku pracodawców.

Dopuszczenie do mobbingu lub lekceważenie przypadków dyskryminacji nie tylko stoi w sprzeczności z wartościami prawnymi, ale jest także niezwykle niekorzystne z perspektywy biznesowej. Konsekwencje takiego zachowania obejmują spadek motywacji pracowników. Do tego często dochodzi wzrost rotacji kadry, oraz osłabienie zaufania do prawidłowego zarządzania. Wzrasta również ryzyko procesów sądowych, które mogą przyczynić się do znaczących strat finansowych i uszczerbku na reputacji.

Na szczęście istnieje wiele ważnych powodów, które skłaniają nowoczesne i etycznie ukierunkowane firmy do aktywnego działania i efektywnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

Po pierwsze, rosnąca świadomość społeczna oraz wzrastająca akceptacja znaczenia równości i szacunku w miejscu pracy. To sprawia, że firmy są w zobowiązane dbać o dobre traktowanie pracowników. Jest to kluczowe do budowania pozytywnego wizerunku oraz zdobywania lojalności klientów i partnerów biznesowych.

Po drugie, rywalizacja na rynku pracy stawia przed pracodawcami wyzwanie w zakresie przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów. Przedsiębiorstwa, które tworzą środowisko, w którym każdy pracownik ma równe szanse i czuje się doceniony, przyciągają wybitnych specjalistów. Dzięki temu formują stabilne i zaangażowane zespoły, a to bezpośrednio przekłada się na wydajność i zdolność do innowacji.

W efekcie, nowoczesne firmy coraz częściej wybierają świadome działania zaradcze jako nieodłączny element swojej strategii biznesowej. Działania te przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, kreując pozytywną atmosferę, zwiększając wydajność i wzmacniając reputację firmy.

zrealizujmy
zrealizujmy

Wybrane szkolenia z zakresu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

zrealizujmy
szkolenia typy

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Twojej Firmie

Efektywne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w firmie ma kluczowe znaczenie, ponieważ te zjawiska wywierają wyjątkowo negatywny wpływ na atmosferę oraz jakość pracy. Aby temu zapobiegać, warto sięgnąć po skuteczne rozwiązania. W tym kontekście, odpowiednio zorganizowane szkolenie stanowi doskonały sposób na podniesienie świadomości wśród pracowników i kadry zarządzającej.

Podczas szkolenia przyjrzymy się aspektom prawnym i psychologicznym mobbingu i dyskryminacji, włączając w to molestowanie i molestowanie seksualne. Pokażemy szereg szczegółowych narzędzi służących do zapobiegania i zwalczania tych zjawisk. Zaprezentujemy również praktyczne przykłady oraz odpowiemy na pytania uczestników.

Odbiorcami szkolenia są właściciele firm, kadra zarządzająca i osoby pracujące w działach HR. Koszt niezależny jest od wielkości grupy. Przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany program i profesjonalnie przeszkolimy Twoich pracowników w siedzibie firmy lub online.
Więcej informacji o tym jak pracuję i na temat szkoleń z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na stronie www.bezmobbingu.pl

Skontaktuj się z nami

Szkolenie dla członków Komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Stworzenie komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej to doskonały sposób na przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Twojej firmie. Jeśli rozważasz jej powołanie lub już korzystasz z tego rozwiązania, ale nie wiesz, jak skutecznie zarządzać codzienną pracą członków komisji, to szkolenie jest dla Ciebie.

W trakcie warsztatów przedstawimy prawne i praktyczne aspekty działania komisji, różne metody i narzędzia, z których może ona korzystać. Nauczymy Cię, jak prowadzić profilaktykę nadużyć. Jak stworzyć skuteczną procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną, która wpisze się w kulturę Twojej firmy. Zaprezentujemy również case studies i odpowiemy na pytania uczestników.

Odbiorcami szkolenia są właściciele firm, kadra zarządzająca, pracownicy działów HR oraz członkowie komisji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Koszt warsztatów niezależny jest od wielkości grupy. Przygotujemy dla Ciebie szyty na miarę program i profesjonalnie przeszkolimy Twój zespół w siedzibie firmy lub online.

Skontaktuj się z nami

Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Jeśli chcesz szybko, dyskretnie i w odpowiedni sposób zareagować na przejawy mobbingu lub dyskryminacji w Twojej firmie, stwórz narzędzie, które znakomicie nadaje się do tego celu – procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną.

 

Podczas szkolenia pokażemy, jak działa to niezwykle skuteczne rozwiązanie, prezentując jego aspekty prawne i praktyczne. Wyjaśnimy krok po kroku, jak wdrożyć procedurę w Twojej firmie. Dopasowujemy ją do specyfiki i szczególnych wymagań organizacji. Podpowiemy jak powołać komisję antymobbingową. Zaprezentujemy także case studies i odpowiemy na wszystkie pytania uczestników.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm, menedżerów wyższego szczebla i pracowników działów HR. Jego koszt niezależny jest od wielkości grupy. Stworzymy dla Ciebie spersonalizowany program i profesjonalnie przeszkolimy Twoich ludzi w siedzibie firmy lub online, wspólnie opracowując najskuteczniejsze rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w Twojej Firmie

Nierozwiązane konflikty i problemy komunikacyjne źle wpływają na morale Twoich pracowników? Przekonaj się, że każdy konflikt ma w sobie twórczą energię, która może wzmocnić i zintegrować Twój zespół. Poznaj oparte na najnowszej wiedzy psychologicznej zasady komunikacji, dzięki którym praca w Twojej firmie zyska nową jakość.

Podczas szkolenia przeprowadzimy aktywną diagnozę kompetencji komunikacyjnych uczestników. Odkryjemy ich wartości i przekonania. Określimy bariery związane ze skuteczną wymianą informacji, a następnie wspólnie wypracujemy pożądane sposoby komunikowania się i rozwiązywania konfliktów.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, kadry kierowniczej i pracowników firm różnej wielkości i ze wszystkich branż. Koszt niezależny jest od liczby uczestników. Na początku dokładnie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy program warsztatu do wymagań zespołu.

Skontaktuj się z nami

szkolenia typy
Zrealizujmy cos razem

Współpracuję z Klientami, aby wspólnie osiągać ich cele poprzez dogłębną transformację przekonań i nawyków, przy pełnym poszanowaniu ich indywidualnych wartości.

Partners

Co o mnie mówią

Partners
kontakt

Napisz lub zadzwoń

Razem sprawdźmy, co mogę dla Ciebie zrobić.

T: 603 229 620
E: gosia@gosiasypniewska.pl

kontakt