REKRUTACJE MENEDŻERSKIE

Wybór kompetentnych, zmotywowanych i dopasowanych do specyfiki Firmy pracowników w spektakularny sposób wpływa na jej sukces. Tak dobrane osoby charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwojowym, talentami, unikalnymi umiejętnościami i zdolnościami, osobowością i charyzmą tworzą i rozwijają innowacyjne firmy. Ma to szczególne znaczenie jeśli rekrutowanymi osobami są przyszli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla.

REKRUTACJE – PROPONOWANE DZIAŁANIA

 • badanie i określenie potrzeb Klienta
 • przygotowanie ogłoszenia i określenie miejsca opublikowania
  (publikacja ogłoszenia oraz wybór jej miejsca, leży po stronie Klienta)
 • analiza przesyłanych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych, pod kątem merytorycznym,
  wizualnym oraz dopasowania do oczekiwań Klienta
 • przeprowadzenie dwóch etapów rozmów rekrutacyjnych z kandydatami:
  – rozmowa telefoniczna
  – rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie Klienta, bądź w miejscu z nim ustalonym
 • uzyskanie ustnych rekomendacji, od wcześniejszych pracodawców kandydatów (opcjonalnie)
 • weryfikacja kompetencji językowych (ustnych i pisemnych) odnoszących się do wymagań na danym stanowisku języków
 • stworzenie kart opisu kandydatów, zakwalifikowanych do udziału w dalszym etapie rekrutacji
 • przygotowanie scenariusza Assessment Center (AC)
 • przygotowanie materiałów dedykowanych na proces Assessment Center, we współpracy z ekspertami
 • przeprowadzenie Assessment Center, wraz z osobami reprezentującymi Klienta (Zarząd, Właściciele, przełożeni)
 • analiza przeprowadzonego procesu Assessment Center, wraz z osobami reprezentującymi Klienta, uczestniczącymi w procesie Assessment Center (następująca, bezpośrednio po zakończonym procesie Assessment Center)
 • wstępny wybór kandydatów, rekomendowanych do ciągu dalszego rekrutacji
 • ocena i analiza zadań oraz uczestnictwa w procesie Assessment Center, kandydatów rekomendowanych na dane stanowisko
 • stworzenie kart opisu kompetencji wybranych kandydatów
 • udzielenie informacji zwrotnych kandydatom (ustnych lub pisemnych)
 • pomoc w podjęciu ostatecznych decyzji, o przyjęciu rekomendowanego kandydata albo o przeprowadzeniu dodatkowego etapu rekrutacji (dodatkowe rozmowy z kandydatami, lub inne formy wyboru, ustalone wraz Klientem)

NASZE REKRUTACJE = SAME KORZYŚCI

 • gwarancja wyboru kandydata, dopasowanego do oczekiwań Klienta (wieloetapowy i zróżnicowany proces rekrutacji, przeprowadzony przez kilku specjalistów, wielość stosowanych nowoczesnych narzędzi, ewentualne powtórzenie procesu rekrutacji)
 • gwarancja dopasowania każdego z działań, do potrzeb i specyfiki Firmy, oraz stanowiska (wszystkie materiały, zadania oraz dokonywane działania, starannie dobrane i dedykowane)
 • gwarantujemy powtórzenie procesu, w razie niesatysfakcjonujących dla Klienta wyników
 • gwarancja sprawnie przeprowadzonego procesu, w terminach realizacji, dopasowanych do oczekiwań Klienta
 • gwarancja poufności informacji, ujęta w wiążącej umowie lub klauzuli poufności
 • przejrzystość procesu i wpływu Klienta na proces rekrutacji – na każdym etapie, Klient otrzymuje informacje, o wszystkich lub wybranych przez siebie działaniach i wynikach poszczególnych etapów
 • oszczędność:
  – odciążenie zaangażowania czasu pracowników Klienta, w proces rekrutacji i zniwelowanie ewentualnych kosztów nietrafionych wyborów
  – oszczędność w kontekście wysokości honorariów agencji pracy i firm headhunterskich
  – stała, ustalona stawka honorarium, niezależna od pensji wybranego kandydata
  – wykorzystanie zasobów Klienta w proces rekrutacji (rozmowy rekrutacyjne, Assessment Center)
  – Employer Branding, (EB, ang.budowanie wizerunku pracodawcy) już na etapie rekrutacji, zarówno w oczach kandydatów, jak i obecnych pracowników, (którzy widzą, że rekrutacja jest przeprowadzana w sposób profesjonalny i obiektywny, a nie uznaniowy)

OPINIE O REKRUTACJACH

DOŚWIADCZENIA REKRUTACYJNE

 • Dyrektor Zarządzający
 • General Manager
 • Dyrektor Finansowy
 • Dyrektor Rozwoju
 • Dyrektor Marketingu
 • Dyrektor Sprzedaży
 • Dyrektor Handlowy
 • Manager Zarządzający
 • Dyrektor Oddziału
 • Key Account Manager
 • Kierownik Marketingu
 • Project Manager
 • Kierownik Magazynu
 • Kierownik e-commerce
 • Ekspert ds. Controllingu
 • Asystent Prezesa
 • Trade Marketing Manager
 • Ambasador Marki
 • Customer Service Manager
 • Człowiek do „zadań specjalnych”
Back to Top
Call Now Button